Modern Office Building

Het team van SMC Group

Ons team staat voor u klaar. We adviseren, ondersteunen en begeleiden.

Wat kunt u van ons verwachten: Duidelijke uitgangspunten en meetbare doelstellingen. Deskundige en gemotiveerde mensen. Respect voor iedereen die direct en indirect bij een project betrokken is. Integriteit in alle facetten. Staan voor de opdracht.

Al onze medewerkers zijn in dienst van SMC Group en wij maken geen gebruik van zzp-ers. Ook onze medewerkers van de afdeling kwaliteit zijn in vaste dienst van SMC Group.

Fotolux_SMC_29-05-2019_HR-8287.jpg

Joost van Bommel

Algemeen directeur

Joost is afgestudeerd aan de Academie Diedenoort te Wageningen en heeft internationale ervaring op het gebied van Zakelijke Dienstverlening, Commercie en Operationeel management. Joost is algemeen directeur van SMC Group en geeft specifiek leiding aan het managementteam van SMC. Daar waar nodig ondersteunt hij de operatie waardoor hij ook op de hoogte blijft van wat er zich op de werkvloer afspeelt.

Open Laptop

Interne gedragscode

Als SMC Group hebben wij een interne gedragscode opgesteld waaraan alle medewerkers van SMC Group zich dienen te houden. Hoewel gedragsregels eigenlijk niet nodig zouden moeten zijn wanneer je gewoon doet en normale omgangsvormen hanteert. Er bestaan echter altijd verschillende opvattingen over normen en waarden waardoor we het belangrijk vinden om een aantal basisregels op papier te zetten.


Als basisbeginsel geldt: behandel een ander zoals je zelf wilt worden behandeld, met andere woorden je bent de spiegel voor je omgeving maar kijk er zelf ook eens in. Daarnaast is iedere medewerker van SMC Group een “ambassadeur” en bepaalt daarmee ook het imago van SMC Group. Onderstaand treft u de volledige interne gedragscode en de algemene voorwaarden.