Informative Interview

Beheer

Een contract belichaamt een overeenkomst: iemand levert zaken of diensten en de opdrachtgever levert als tegenprestatie de betaling van geld. Echter is men, voordat de opdrachtgever tot betaling over kan gaan, normaliter gehouden na te gaan of de prestatie ook daadwerkelijk geleverd is.

Contractbeheer wil niets meer en niets minder zeggen dan het beheren van afspraken. Dit houdt in: kijken of conform de afspraken wordt gepresteerd. Is dat niet het geval, dan bijsturen c.q. ingrijpen op de afgesproken manier. Deze prestaties kunnen ook over langere tijd worden gemeten en worden beoordeeld. Zo kan een goed beeld worden verkregen van de kwaliteit van de prestaties, maar ook van degene die ze geleverd heeft.

De inzet daarbij is dat er klant – leveranciersrelaties ontstaan en in stand blijven die formeel en informeel, contractueel en contactueel gebaseerd zijn op duidelijkheid over gemaakte afspraken, procedures, wederzijdse samenwerking en profijt.

Beheren van de overeenkomst

Nadat met de facilitaire dienstverlener een nieuw (schoonmaak)contract is afgesloten, kan SMC Group voor u het contractbeheer verzorgen. Wij controleren gedurende de contracttermijn of de dienstverlener zich houdt aan de overeengekomen (resultaat)verplichtingen. Wij kunnen voor u verzorgen:

 • De kwaliteitsmetingen (frequentie nader te bepalen) en controle op de metingen uitgevoerd door de dienstverlener zelf;

 • Het ruimtebeheer, bestaande uit het verwerken van bestekmutaties en beoordelen of deze resulteren in een prijsaanpassing;

 • De facturatie, bestaande uit het beoordelen van de facturen op:

  - juistheid op basis van overeengekomen condities;

  - de verwerking van de juiste factuurgegevens;

  - volledigheid van de factuur;

 • Het operationeel beheer, waardoor wij met een contactpersoon van SMC Group ter plaatse de continuïteit - en kwaliteit van de geleverde diensten op locatie kunnen bewaken.

 • Klachtenregistratie;

 • Verwerking van personele- en kwaliteitsdocumenten, zoals bezoekrapportages, ziekteverzuim, verloop en instructie/opleidingen;


Contractbeheer - Facility Services Point 

Het FACILITAIRE SYSTEEM is daarbij een communicatiemiddel tussen opdrachtgever – dienstverlener en SMC Group. Het Facilitaire Systeem van SMC wordt bemand door onze binnendienst en de projectleider(s) SMC Group en heeft als voordelen:

      Single Point Of Contact (SPOC)
- Inventariseren van uw opvolging vraagstukken
- Oplossingsgerichte begeleiding

       Facility Maintenance voor zowel opdrachtgever als uitvoerder
- Inefficiënte werkzaamheden worden weggehaald
- Effectieve en efficiënte stroomlijning

Via internet krijgt u met de persoonlijke inlogcode toegang tot het SMC-FS. De persoonlijke inlogcode en handleiding worden verstuurd via de email.

Gebruik van ons SMC-FS systeem is voor u kosteloos.

Kwaliteit

Beheer is ook het optimaliseren van de geleverde kwaliteit. SMC group heeft zich gespecialiseerd in objectieve metingen met scores die opdrachtgevers inzicht geven in de mate waarin doelstellingen worden gehaald. Om het totale proces van de dienstverlening te kunnen beheersen zijn kwaliteitsmetingen noodzakelijk.

0418 511 350

Dwarsweg 15, 5301 KB Zaltbommel, Netherlands

©2019 by SMC Consultancy B.V.