Telefoon (0418) 511 350 Fax (0842) 150 015 E-mail info@smcgroup.nl

Beheer

Beheer

Een contract belichaamt een overeenkomst: iemand levert zaken of diensten en de opdrachtgever levert als tegenprestatie de betaling van geld. Echter is men, voordat de opdrachtgever tot betaling over kan gaan, normaliter gehouden na te gaan of de prestatie ook daadwerkelijk geleverd is.

Contractbeheer wil niets meer en niets minder zeggen dan het beheren van afspraken. Dit houdt in: kijken of conform de afspraken wordt gepresteerd. Is dat niet het geval, dan bijsturen c.q. ingrijpen op de afgesproken manier. Deze prestaties kunnen ook over langere tijd worden gemeten en worden beoordeeld. Zo kan een goed beeld worden verkregen van de kwaliteit van de prestaties, maar ook van degene die ze geleverd heeft.

De inzet daarbij is dat er klant – leveranciersrelaties ontstaan en in stand blijven die formeel en informeel, contractueel en contactueel gebaseerd zijn op duidelijkheid over gemaakte afspraken, procedures, wederzijdse samenwerking en profijt.

Beheren van het schoonmaakcontract

Nadat met de schoonmaakdienstverlener een nieuw schoonmaakcontract is afgesloten, kan SMC Consultancy voor u het contractbeheer verzorgen. Wij controleren gedurende de contracttermijn of de schoonmaakdienstverlener zich houdt aan de overeengekomen (resultaat)verplichtingen. Wij kunnen voor u verzorgen:
 • De kwaliteitsmetingen (frequentie nader te bepalen) en controle op de metingen uitgevoerd door de schoonmaakdienstverlener zelf;
 • Het ruimtebeheer, bestaande uit het verwerken van bestekmutaties en beoordelen of deze resulteren in een prijsaanpassing;
 • De facturatie, bestaande uit het beoordelen van de facturen op:
  - juistheid op basis van overeengekomen condities;
  - de verwerking van de juiste factuurgegevens;
  - volledigheid van de factuur;
 • Het operationeel beheer, waardoor wij met een contactpersoon van SMC Consultancy ter plaatse de continuïteit - en kwaliteit van de geleverde diensten op locatie kunnen bewaken.
 • Klachtenregistratie;
 • Verwerking van personele- en kwaliteitsdocumenten, zoals bezoekrapportages, ziekteverzuim, verloop en instructie/opleidingen;

Contractbeheer - Facility Services Point 

Het FACILITAIRE SYSTEEM is daarbij een communicatiemiddel tussen opdrachtgever – dienstverlener en SMC Consultancy. Het Facilitaire Systeem van SMC wordt bemand door onze binnendienst en de projectleider(s) SMC Consultancy en heeft als voordelen:

*      Single Point Of Contact (SPOC)
- Inventariseren van uw opvolging vraagstukken
- Oplossingsgerichte begeleiding

*       Facility Maintenance voor zowel opdrachtgever als uitvoerder
- Inefficiënte werkzaamheden worden weggehaald
- Effectieve en efficiënte stroomlijning

Via internet krijgt u met de persoonlijke inlogcode toegang tot het SMC-FS. De persoonlijke inlogcode en handleiding worden verstuurd via de email.

Gebruik van ons SMC-FS systeem is voor u kosteloos.

Kwaliteit

Beheer is ook het optimaliseren van de geleverde kwaliteit.SMC Consultancy heeft zich gespecialiseerd in objectieve metingen met scores die opdrachtgevers inzicht geven in de mate waarin schoonmaakdoelstellingen worden gehaald. Om het totale proces van schoonmaakdienstverlening te kunnen beheersen zijn kwaliteitsmetingen noodzakelijk.

De medewerkers van Kwaliteit werken nauw samen met de adviseurs van Advies. SMC Consultancy toets met haar metingen de in het vooruitzicht gestelde schoonmaakkwaliteit. Ze neemt hiermee haar opdrachtgevers werk en zorg uit handen, maar houdt zo ook het uitvoerende schoonmaakbedrijf scherp.

SMC Consultancy hanteert twee soorten controles: Quality Control en Performance Check. Daarnaast heeft SMC Consultancy een product ontwikkeld, speciaal voor schoonmaakbedrijven: de Handover Meting.

Kennis van facilitaire dienstverlening helpt kosten besparen.

Innovatie staat hierin centraal.