Telefoon (0418) 511 350 Fax (0842) 150 015 E-mail info@smcgroup.nl

Advies

Advies

Schoonmaakkwaliteit binnen een organisatie wordt beter betaalbaar, beheersbaar en meetbaar. SMC Consultancy licht bestaande schoonmaakcontracten door en adviseert over de verbetering hiervan. SMC Consultancy heeft de ervaring en de expertise in huis om haar opdrachtgevers te laten profiteren van innovatieve veranderingen, mogelijkheden en besparingen.

De werkwijze van SMC Consultancy heeft een uniek karakter en is altijd gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen opdrachtgever en dienstverlener.
(Zie ook onze interne gedragscode)

SMC Consultancy beoordeelt bestaande contracten op de marktconforme prijssituatie door:
  • Het doorvoeren van veranderingen in bestek en organisatie van de dienstverlening
  • Het benchmarken op basis van de reeds door SMC Consultancy uitgevoerde aanbestedingen (ruim 4.000.000 m²)
  • Het toepassen van de laatste innovaties op technisch gebied
  • Het invoeren van OUTPUT contracten
  • Het opstellen van een "SOM" (systematisch en innovatief werkprogramma)

Schoonmaakbedrijven zijn traditioneel ingesteld. Historisch opgedane ervaringen worden te langdurig toegepast. Dit belemmert innovaties en invoering van "andere" werksystemen. Inefficiëntie is dan het gevolg.

Opdrachtgevers lopen geen risico. SMC Consultancy werkt volgens het "Cost-Control" principe. Afrekenen doen wij pas als de resultaten zichtbaar en meetbaar zijn en de opdrachtgever, óók na aftrek van de advieskosten, een significant voordeel heeft gerealiseerd.

Neem contact met ons op als u ook wilt profiteren van ons advies.

Met SMC Consultancy wordt schoonmaakkwaliteit binnen een organisatie beter betaalbaar, beheersbaar en meetbaar.